Đăng nhập

Tư vấn Gia Dụng

140 năm lịch sử A.O.Smith

Cập nhật : 06-11-2015, 9:16 am - Lượt xem : 2281
Trong 140 năm phát triển, thương hiệu A. O. Smith được biết đến với hàng loạt giải pháp và hàng trăm phát minh, sáng chế về công nghệ ứng dụng mang lại không chỉ sự tiện nghi mà còn là những tiện ích thực sự cho khách hàng. Trên chặng đường thành công bền bỉ của mình, qua những cột mốc lịch sử, những thành tựu nổi bật của A. O. Smith được đánh dấu và đóng góp bởi những cá nhân và tập thể A. O. Smith đoàn kết cùng nhau gây dựng.

DigiCity

A. O. Smith – 140 năm của sự chính trực, đổi mới và niềm tin của khách hàng Với tôn chỉ “Chính trực – Đổi mới – Niềm tin của khách hàng”, tập thể A. O. Smith luôn đảm bảo sự phồn thịnh cho công ty và hướng tới 140 năm thành công bền vững.


 DigiCity                       Giai đoạn 1984 - 1902

  DigiCity                                       Giai đoạn 1903 - 1921

   DigiCity                      Giai đoạn 1925 - 1940

   DigiCity                      Giai đoạn 1940 - 1974

   DigiCity                       Giai đoạn 1975 - 1995

 DigiCity                         Giai đoạn 1996 - 2009

       DigiCity                                          Giai đoạn 2010  đến nay


Các bài viết khác